ความรู้สำหรับประชาชน

ชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน
facebookชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชนรับมือกับอาการชัก
Epilepsy Day-Purple Day March 26th
    ท่านสามารถ Download ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักได้ ดังนี้
           (สนับสนุนข้อมูลแผ่นพับจากหลายสถาบัน)