ความรู้สำหรับแพทย์

ความเห็นสมาคมโรคลมชักฯ ต่อการนำกัญชามาบำบัดโรคลมชัก

ความเห็นสมาคมประสาทวิทยาต่อการนำกัญชามารักษษโรคทางระบบประสาท link ไปยัง http://www.neurothai.org/content.php?id=324

Special lecture Prof Douglas Rose: Medically intractable seizures in pediatric patients: evaluation and surgical treatment ที่กรุงเทพ ฯ และ เชียงใหม่-พย 2018

แนวทางการส่งตรวจ HLA-B*1502 สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก

แนวทางเวชปฎิบัติโรคลมชักสำหรับแพทย์

Clinical Practice Guidelines for Epilepsy (เริ่มดำเนินการจัดทำปี พ.ศ. 2558 เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2559)

แก้ไข ตารางที่ 18 หน้าที่ 55 ดังนี้ (2/11/2561)

เรื่องแก้ไข dose ยากันชัก phenobarbital โปรด click ดูรายละเอียดด้านบน

แก้ไข บรรณานุกรม ของบทที่ 9 จะอยู่ที่หน้าที่ 70 และของบทที่ 10 อยู่ที่หน้า 66

cpg_2016

16/5/2561 เนื่องจากมีการปรับเนื้อหาใน CPG ของปี พ.ศ. 2559 นี้ คณะผู้จัดทำจึงขอ unlink pdf file ไว้ชั่วคราว

2/11/2561 ได้ link CPG ของปี พ.ศ. 2559 ที่มีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนแล้ว CPG Click ดูเนื้อหาทั้งเล่มที่นี่

แนวทางการรักษาโรคลมชัก สำหรับแพทย์

(Clinical Practice Guideline for Epilepsy)

Capture

17/5/2561 เนื่องจากมีการปรับเนื้อหาใน CPG ของปี พ.ศ. 2559 คณะผู้จัดทำจึงขอ unlink pdf เล่มเก่าสีฟ้านี้ไว้ก่อน

Epilepsy digest

ishot-12

ท่านสามารถ download epilepsy digest ในรูปแบบของ pdf file ได้ที่นี่

Epilepsy Digest 2022: issue 1

January-March 2008

April-June 2008

July-September 2008

October-December 2008

January-March 2009

April-June 2009

October-December 2009

January-March 2010

July-September 2010

January-April 2011

September-December 2011

January-April 2012

September-December 2013

January-April 2014 

May-August 2014

September-December 2014

January-April 2015

May-August 2015

Epilepsy Digest 2015 vol 3

Epilepsy Digest 2016_vol1

Epilepsy Digest 2016_vol2

Epilepsy Digest 2016_vol3

Epilepsy Digest 2017 issue 1: Jan-April

Epilepsy Digest 2017 issue 2: May-August

Epilepsy Digest 2017 issue 3: Sept-Dec

Epilepsy Digest 2018 issue 1: Jan-April

Epilepsy Digest 2018 Special issue: Genetics and Epilepsy

Epilepsy Digest 2019 issue 1: Epilepsy in special condition

Epilepsy Digest 2020 Special issue: Cannabis

Epilepsy Digest 2021: Epilepsy and associated conditions, Part I

Epilepsy Digest 2021: Epilepsy and associated conditions, Part II