ข่าวประชุมวิชาการ

27th Annual Meeting “Epilepsy state of the art: the evolution” 12 กรกฏาคม 2566

และ Asian Epilepsy Academy (ASEPA) workshop 13-15 กรกฏาคม 2566

Download กำหนดการประชุมที่นี่ 1. งานประชุมประจำปี, 2. ASEPA

Virtual EEG Course 2022, 18 กันยายน 2565

Download กำหนดการประชุมที่นี่

26th Annual Meeting “Update Caring, Curing and Challenging in Epilepsy, 21-22 กรกฏาคม 2565

Download ตารางการประชุมที่นี่

This image has an empty alt attribute; its file name is Screen-Shot-2022-07-21-at-1.05.43-AM.png

Epilepsy Course for Neurology and pediatric neurology residents ครั้งที่ 12, 13-14 พฤศจิกายน 2564

Download brochure การประชุมที่นี่

Basic EEG course วันที่ 30 สค 2563 และ การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 

Download brochure การประชุมทีนี่

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Download  brochure การประชุมได้ที่นี่  Click

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Download brochure การประชุมได้ที่นี่

การประชุม Pediatric Epilepsy Surgery วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่สถาบันประสาทวิทยา กทม

Brochure 2 pdf

การประชุม Advanced EEG Course 2017 เลื่อนจากวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็น 24 พฤศจิกายน 2560

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 สมาคมโรคลมชัก ฯ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา กทม

รายละเอียดการประชุม click ที่นี่

2017-05-16 (3)

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 สมาคมโรคลมชัก ฯ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 และการประชุม EEG workshop วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

Brochure

รายละเอียดการประชุม brochure ประชุมประจำปี 2559 และ EEG workshop

รายละเอียดการลงทะเบียน click ที่นี่ การลงทะเบียน

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 19 สมาคมโรคลมชัก ฯ วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558

19th Annual meeting_2015

(download รายละเอียดแผ่นพับตารางการประชุมได้แล้ว ที่นี่ pdf file )

การประชุม EEG workshop และ Advanced EEG course ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 19-20 พย 2557 EEG workshop จัดที่ห้องประชุมประสพรัตนากร สถาบันประสาทวิทยา

วันที่ 21พย 2557 Advanced EEG course จัดที่ห้องประชุมตึก อปร ชั้น 8 รพ จุฬาลงกรณ์

(download ตารางการประชุมได้แล้ว)

Brochure

EEGcourse brochure

 

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมโรคลมชักในปี พ.ศ. 2557 จัดขึ้นที่โรงแรมเดอะ สุโกศล ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557

TES_Meeting_Banner

download แผ่นพับหัวข้อการประชุมวิชาการ

รูปภาพจากการประชุม EST 2557

รูป 1

รูป 2

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมโรงลมชักแห่งประเทศไทยปีนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเดอะ สุโกศล ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556

annualmeeting2013

download แผ่นพับหัวข้อการประชุมวิชาการ

ASEPA_2013

ASEPA Workshop on Epilepsy Surgery and EST Special Workshop on Functional Brain Mapping

จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง  ASEPA และสมาคมโรครลมชักแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ แพทย์ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ website ของการประชุม www.asepabangkok2013.com หรือติดต่อผ่านสมาคมฯ

คลิก link เพื่อไปยัง www.asepabangkok2013.com

Download ตารางการประชุม

Download รายละเอียดของ EST Special Workshop on Functional Brain Mapping

รูปภาพจากงานประชุม ASEPA

– รูป_2

 – รูป_3

 – รูป_4

 – รูป_5

 

Epilepsy course for neurology residents

ทางสมาคมได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4  เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคลมชักแก่แพทย์ประจำบ้านสาขาประจำบ้านสาขาประสาทวิทยาปีที่ 2 โดยจัดขึ้นที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557  แพทย์ประจำบ้านผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

download ตารางการประชุมได้ที่นี่