«

»

Jan 27 2016

Internation Epilepsy Day ตรงกับวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ ในปี พ.ศ. 2559 จะตรงกับวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ผู้สนใจเรื่องโรคลมชัก กรุณาอ่านข้อมูลที่ท่านสนใจ ที่ข้อมูลความรู้เพื่อประชาชน