การประชุมวิชาการประจำปี 2559 “epilepsy in every day life” และ EEG workshop

รายละเอียดการประชุม และการลงทะเบียน กรุณาดูที่เอกสารแนบ ประชุมประจำปี 2559 และ EEG workshop และการลงทะเบียน